Bytte av biologiske legemidler i apotek - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Bytte av biologiske legemidler i apotek

Legemiddelverket oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til å endre apotekloven slik at biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek. LMI begrunner overfor HOD hvorfor dette ikke bør gjøres.

31. mai oversendte Legemiddelverket et forslag til HOD om å endre apotekloven for å tillate bytte mellom biologiske legemidler i apotek. LMI mener det er viktig at bytte mellom biologiske legemidler er faglig begrunnet, at det er legen som skal stå for byttet og at pasienten er godt informert av legen om et eventuelt bytte. Legemiddelverket begrunner sitt forslag med en «current opinion»-artikkel og Nor-Switch-studien, men LMI mener at ingen av disse er relevante argumenter for bytte i apotek. En del av forslaget er også å vurdere å inkludere batch-sporing av biologiske legemidler i apotek i forbindelse med innføringen av forfalskningsdirektivet, da batch-informasjon vil bli elektronisk tilgjengelig. Dette er viktig for bivirkningsovervåkningen av biologiske legemidler, og LMI støtter Legemiddelverket i dette forslaget.

Notatet fra LMI til HOD:
Bytte av biologiske legemidler i apotek

Kategorier: Nyheter LMI
Del: