LMI støtter forslag om selvvalg av legemidler i dagligvarehandelen – men ordningen må være praktisk gjennomførbar

Legemiddelindustriens høringssvar til Legemiddelverket.

selvvalg

Ordningen med salg av legemidler utenom apotek (LUA) har fungert godt for de legemidlene som er omfattet av ordningen. Vanlige reseptfrie legemidler har gjennom LUA-ordningen blitt tilgjengelig for forbrukerne i over 6000 LUA-utsalg, uten at dette har fått negative konsekvenser for folkehelsen. Dagens salgsmodell innebærer at alle legemidler må selges bak kassen i dagligvarehandelen. Dette har i stor grad lagt begrensninger på hvilke legemidler som faktisk blir solgt i LUA-ordningen. LMI har derfor i lengre tid arbeidet for å få en mer forbrukervennlig salgsmodell i LUA-ordningen der det åpnes for selvvalg av legemidler, slik forbrukerne er vant til fra apotek.

Statens legemiddelverk (SLV) har nylig hatt på høring et forslag om innføring av selvvalg i LUA-ordningen. LMI støtter prinsippet om selvvalg, og mener det er viktig at den løsningen som blir valgt er gjennomførbar i praksis. SLV foreslo at legemidler som skal selges i selvvalg i LUA-ordningen må plasseres i lukkbare skap. LMI mener dette er er urealistisk løsning for å nå målet om å få flere legemidler i faktisk salg i LUA-ordningen. Som et alternativ til slike skap foreslår LMI i stedet:

  • Krav om at legemidler må plasseres adskilt fra andre varer
  • Krav om tydelig merking av hyllene som inneholder legemidler eksempelvis gjennom merking av hele seksjoner eller med hyllemarkør over prisen som markerer at det er et legemiddel
  • Legemidlene må plasseres over gripehøyde for små barn

Les hele høringssvaret fra LMI