Legemiddelindustrien og global helse

Den forskningsbaserte legemiddelindustrien er i dag den tredje største bidragsyter til forskning og utvikling på sykdommer i de fattigste landene.

Legemiddelindustrien og global helse

Legemiddelindustriforeningen i Norge samler både nasjonale, små og mellomstore selskaper samt globale forskningsbaserte selskaper. Flere globale legemiddelselskap har forpliktet seg til å spille en større rolle med hensyn på innovative, ansvarlige og varige løsninger for å oppnå tusenårsmålene. Fokus har vært langsiktig tilgang til medisiner og vaksiner samt kapasitetsbygging for å styrke helse i de fattigste landene.

Den forskningsbaserte legemiddelindustrien er i dag den tredje største bidragsyter til forskning og utvikling på sykdommer i de fattigste landene. Flere av programmene er fokusert på et eller flere av FNs helserelaterte tusenårsmål:

MDG 4) Redusere barnedødeligheten
MDG 5) Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner
MDG 6) Bekjempe HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer som tuberkulose
MDG 8) Utvikle et globalt partnerskap for utvikling, herunder 8E) Øke tilgang til essensielle medisiner i de fattigste landene.

Mange av prosjektene fokuserer også på andre helseutfordringer som den økte byrden av ikke-smittsomme sykdommer eller på å styrke primærhelsetjenesten.

Utenriksdepartementet har startet arbeid med stortingsmelding om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. LMI har gitt foreløpige innspill, og har et ønske om å bidra ytterligere på dette området.