Politikernes digitale helsefremtid

Digital helse var et gjennomgangstema da statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet holdt foredrag for LMIs generalforsamling.

Statssekretæren la vekt på hvor viktig informasjonsteknologi blir i helsetjenesten de neste tiårene.

- Vi jobber med en stortingsmelding om IKT og eHelse. Nettstedet helsenorge.no skal i mye større grad bli en løsning der man kan ha direkte dialog med helsetjenesten, og eResept skal være implementert over hele landet i 2013, sier Mathisen.

Ragnhild Mathisen

Hun inviterte til å komme med digitale høringssvar til både stortingsmeldingen om IKT og eHelse, og den kommende stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. 

- Legemiddelbruk er også et viktig tema for utarbeidelsen av Nasjonal helse- og omsorgsplan. Blant sentrale tiltak finner vi medisinliste og kjernejournal, mer tverrfaglig samarbeid og legemiddelgjennomgang, samt en langt bedre pasientveiledning.

- I Samhandlingsreformen er vi opptatt av å jobbe mye mer på tvers av skillelinjer, enten det er mellom profesjoner eller sektorer. Her er farmasøyter en viktig ressurs som kan bidra i større grad i både sykehus og den kommunale omsorgstjenesten for å få bedre og tryggere bruk av legemidler, sier Mathisen.

I sitt foredrag varslet hun også tiltak mot falske legemidler som stadig flere nordmenn bestiller på nett. 

- Vi jobber med et høringsnotat der vi vil foreslå hjemler for at Tollvesenet kan destruere falske legemidler som kommer over grensen. Det kan ikke være slik at illegale legemidler skal sendes tilbake til avsender slik at de bare kan sende dem på nytt, sier Mathisen.

Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) holdt også et innlegg for generalforsamlingen, der han spesielt trakk frem hjertemedisiner.

Frode Jahren

- Det dør flere kvinner av hjerte- og karsykdom enn av alle kjente kreftformer tilsammen. Samtidig dør det flere kvinner av hjertesykdom enn menn. Symptomene er forskjellig mellom kjønnene, og kvinner kommer ofte senere til behandling. Dette skyldes at nesten all forskning er gjort på menns hjerter, og derfor er også hjertemedisiner tilpasset menn. 

- Det er helt uakseptabelt, og her må myndighetene vri forskningsmidler. Legemiddelselskapene kan også bidra til at det forskes mer på kvinner ved utvikling av nye medisiner, sier Jahren.