Vil ha tøffere tiltak mot falske legemidler

- Vi trenger tøffere og langt mer målrettede tiltak mot falske legemidler: Innførselsforbud, skjerpede straffer og destruksjonsrett for Tollvesenet, sier Karita Bekkemellem LMI.

Rundebordskonferanse0903

Nærings- og handelsdepartementet arrangerte rundebordskonferanse om falske legemidler på
Oslo kongressenter fredag 9. mars, hvor både myndigheter og næringsaktører var
invitert til å komme med innspill til hvordan problemet kan møtes.

- Dette er noe Regjeringen tar på alvor. Vi er her for å lytte og lære, sa
nærings- og handelsminister Trond Giske da han ønsket velkommen til konferansen.
Han la vekt på at departementet ville ha flest mulig konkrete tiltak i kampen
mot falske legemidler.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) la frem industriens
forslag:

- Vi trenger totalt forbud mot innførsel av reseptbelagte legemidler fra utenlandske apotek til privatpersoner bosatt i Norge, vi må gi Tollvesenet destruksjonsrett for legemidler, og vi trenger en vesentlig skjerping av straffene for å forfalske legemidler, sier Bekkemellem.

Hun legger vekt på at det er stor forvirring rundt strafferammene.

- Falske legemidler kan være minst like farlig som doping og narkotika. Det er
til dels de samme kyniske bakmennene som står bak alle disse formene for
kriminalitet. Det må vi gjøre noe med - strafferammene må skjerpes, sier
Bekkemellem.

Legemiddelinspektør Line Saxegaard i Statens legemiddelverk bekreftet at forfalskning av legemidler
er attraktivt for kriminelle.

- Dette er større business enn narkotika. Den eneste forskjellen er at falske
legemidler gir større fortjeneste og har mindre risiko, sier Saxegaard.

Beregninger viser at den globale omsetningen av falske legemidler kan være hele 50 prosent
høyere enn omsetningen av narkotika.

På rundebordskonferansen ble det brede diskusjoner om både strafferammer, holdningskampanjer
og tiltak for å verifisere originale legemidler.

Oddbjørn Tysnes i Apotekerforeningen mener at det europeiske prosjektet med merking av
alle legemiddelpakninger vil sørge for å minimere falske legemidler gjennom
apotek, men at det fortsatt vil være en utfordring med kjøp fra illegale
nettapotek.

- Derfor bør det være mulig å etablere seriøse nettapotek i Norge før markedet
overtas av kriminelle aktører, sier Tysnes.

Policydokument om forfalskning av legemidler (pdf)