Helsepolitiske verdier er mer enn kostnader

Innføring av nye medisiner handler om langt mer enn enkle regnestykker. - Nå må politikerne ta et større ansvar for helsepolitiske verdivalg, sier Karita Bekkemellem.

Helsedirektoratet bestemte torsdag at medisinen Yervoy som brukes mot føflekkreft er for dyr, og den blir derfor ikke anbefalt tatt i bruk i Norge, slik den er blitt i Danmark, Sverige og en rekke andre land.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) er ikke enig i anbefalingen, men synes det er positivt at Helsedirektoratet kommer med begrunnelser for sine vurderinger som det er mulig å forstå. 

- Prioriteringsforskriften sier at de forventede kostnadene skal stå i rimelig forhold til tiltakets effekt, noe Helsedirektoratet bruker i sin begrunnelse. Kostnadseffektivitet er imidlertid bare ett av flere beslutningskriterier for å riktig bruk av helsetjenestens ressurser, sier Bekkemellem.

Hun er kritisk til at Helsedirektoratet ser ut til å være alene om ansvaret for verdivalg og betalingsvillighet i det norske samfunnet.

- Dette er et verdispørsmål om hvordan samfunnet skal bruke sine ressurser, og derfor noe som norske politikere må svare på. Politikerne har imidlertid ikke evnet å ta i denne debatten på en god måte, og vi har derfor ment ganske lenge at det er på tide med en ny stortingsmelding på legemiddelområdet, sier Bekkemellem.

LMI mener Norge har behov for en smart helsepolitikk som ikke ser på kostnader alene, men som i større grad lar nasjonale målsetninger og kvalitet drive etterspørselen. 

- Da må vi ta utgangspunkt i hvor vi har behov for nye medisiner og produkter. Dette er ikke et spørsmål om enkle regnestykker, men om vi ønsker bedre kvalitet på medisinsk behandling, om det er grupper som har større medisinske behov og behov for nye løsninger, sier Bekkemellem. 

- Det offentlige har også et større ansvar for å fremskaffe disse løsningene. Innovasjon innenfor kreftområdet skjer trinnvis, og dette må samfunnet også være med på å ta del i, og ikke bare industrien alene. Denne debatten må vi ta og diskutere hvilke kriterier og verdier som skal drive kvaliteten i helsetjenesten fremover, sier Bekkemellem.