Presseklipp LMI Arkiver - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

13. desember 2018

Ny forskning: I fremtiden kan kroppens egne celler kurere diabetes

Forskere kan være et steg nærmere en ny behandling av diabetes. Funnene i en ny studie viser at naboceller kan ta over jobben til skadede insulinproduserende celler, skriver VG.
13. desember 2018

Leger i ekstase over norsk gjennombrudd for sildepille mot psoriasis

BERGEN/ÅLESUND (TV 2): Hogne Hallaråker har grunn til å glise. En studie på Haukeland har ført til et stort gjennombrudd i bruk av silderognekstrakt for å behandle psoriasispasienter, skriver TV2.
13. desember 2018

Regjeringen vil arbeide for å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene

EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika, skriver Regjeringen.no.
12. desember 2018

Norsk ehelse-selskap sentralt i britisk genterapi-forskning

Programvare fra norske Dignio skal brukes i et forskningsprosjekt på persontilpasset medisin ved University of Birmingham, skriver Dagens Medisin.
12. desember 2018

Kjære helsepersonell – brev og opplæringsmateriell er nå lett tilgjengelig hos Felleskatalogen

Legemiddelverket ønsker å gjøre opplæringsmateriell og ny sikkerhetsinformasjon («Kjære helsepersonell»-brev) mer tilgjengelig for helsepersonell i digitale kanaler, skriver legemiddelverket.no
12. desember 2018

Henviser til avvist behandling

Kreftpasienter som blir nektet lovende medisiner blir nå hjulpet av legene sine over til private behandlere. Der får de den behandlingen de offentlig ansatte legene ikke får lov til å gi, så sant ikke pasientene kan betale regningen selv eller har en god helseforsikring, skriver Fagbladet Journalen.
11. desember 2018

Spørreundersøkelse fra SLV til MT-innehavere om Brexit og FMD

Legemiddelverket ønsker informasjon om legemidler i Norge som potensielt står i fare for å bli rammet av forsyningssvikt som følge av Brexit eller innføringen av forfalskningsdirektivet (FMD). De ber MT-innehavere svare på spørreundersøkelse på legemiddelverket.no.
11. desember 2018

Vent på metodevurdering gjennom Nye Metoder

Vi bør metodevurdere protonbehandling – for å sikre at fellesskapets helseressurser investeres der de gir mest helse, skriver Dagens Medisin.
11. desember 2018

Fiskehelse: 32 millioner laks ble vaksinert i november

I november fikk 32,1 millioner laks flerkomponentvaksine, en økning på 1,7 millioner solgte doser sammenlignet med november 2017, skriver iLaks.no.
11. desember 2018

Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

Regjeringen gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing, skriver Regjeringen.no.
10. desember 2018

Bekymring og optimisme rundt norsk antibiotikaforbruk

Årlig antibiotikarapport for human og veterinær bruk viser synkende antibiotikabruk, men samtidig økende resistensutvikling i Norge, skriver Farmatid.no.
10. desember 2018

Statsbudsjettet: Stortinget vil at farmasøyter skal rekvirere vaksiner

Et stort flertall på Stortinget mener farmasøyter må kunne rekvirere influensavaksiner og lapper på budsjettkuttet, skriver Apotek.no.
10. desember 2018

Trekk i nødbremsen!

Stortinget har vedtatt å bygge to protonsentre i Norge til en prislapp på rundt tre milliarder kroner. Dokumentasjonen for at det er behov for to slike sentre, fremstår som stadig mer mangelfull. Det er fortsatt ikke for sent å snu og bruke pengene til noe mer fornuftig, skriver Anne Hafstad i Dagens Medisin.
6. desember 2018

Vaksinasjonsklinikker kritiserer reisevaksinering i apotek

I et bekymringsbrev på vegne av 14 private vaksinasjonsklinikker i Norge kritiseres Apotek 1 for å tilby reisevaksinering i sine apotek, skriver Farmatid.
5. desember 2018

Bekymring knyttet til implementering av ny EU forordning

Pharmaq er bekymret for den nye EU-forordringen som er foreslått implementert i EU. I Kyst.no kan du lese deres brev til fiskeriminister Harald Tom Nesvik.