Antibiotika - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.


Antibiotika

Økende nivå og spredning av antimikrobiell resistens, koblet med utilstrekkelig forebygging av infeksjoner og forekomst av nye multiresistente patogener, har skapt et sterkt behov for både global og nasjonal handling.

Legemiddelindustrien er en viktig aktør i kampen mot antibiotikaresistens av følgende grunner: Vi utvikler nye antibiotika og vaksiner, vi forsker på alternative angrepsmetoder for å bekjempe infeksjoner, vi innehar kompetanse om produktene som må videreformidles til helsepersonell for å sikre riktig bruk og vi er en medspiller i å utvikle insentiver og modeller som skal sikre utvikling av et større mangfold av antibiotika. Næringen har et ansvar for ansvarlig og etisk bruk av antibiotika, og vil engasjere seg i å fremme oppmerksomhet og kunnskap i samfunnet om riktig antibiotikabruk.