Global helse - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.


Global helse

Den forskningsbaserte legemiddelindustrien er i dag en stor bidragsyter til forskning og utvikling på sykdommer i de fattigste landene.

LMI og legemiddelindustrien arbeider for at medisinske fremskritt skal komme folk til gode - også i land som ikke har en like god helsetjeneste som oss. Flere globale legemiddelselskap har forpliktet seg til å spille en stor rolle med hensyn på innovative, ansvarlige og varige løsninger for å oppnå FNs tusenårsmål. Legemiddelindustrien tar også utfordringene med antibiotikaresistens på alvor, og samarbeider med norske og internasjonale myndigheter for å finne løsninger på dette.