Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.


Legemiddelfirmaene overvåker bivirkninger av sine legemidler og rapporterer alle bivirkninger til myndighetene. Firmaene gjennomgår databasen for bivirkninger jevnlig og dersom det oppdages en ny bivirkning, informeres myndighetene om dette og firmaene oppdaterer legemiddelinformasjonen. Etter at legemidlet er godkjent gjøres det også regelmessige gjennomganger for å forsikre at pasienter har større nytte av effekten enn faren for bivirkninger.

Legemiddelindustrien følger med på utviklingen av regelverket for bivirkningsovervåkning i Norge og Europa, og gir innspill til myndighetene ved eventuelle endringer av regelverket.