Helseøkonomi - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.


Helseøkonomi

Helseøkonomi-området omfatter spørsmål knyttet til markedstilgang og andre økonomiske problemstillinger som er viktige for legemiddelindustrien. Dette inkluderer også refusjons- og finansieringsordninger i helsetjenesten. I tillegg inngår temaer som rammebetingelser som pris, finansiering, innkjøpsordninger og metodevurdering av nye legemidler i helsetjenesten (HTA).