Endringer i to forskrifter på det veterinærmedisinske området

LMIs høringssvar til Statens næringsmiddeltilsyn.