Kofi Annan: Patentvern nøkkelen til nye medisiner

FNs generalsekretær Kofi Annan har møtt seks legemiddelfirmaer og diskutert tilgangen på legemidler til de fattigste landene.