Årets julegave

Leder fra Legemidler og Samfunn.

Årets julegave

Mange vil nok rangere Sosialkomiteens klare instruks til regjeringen om å endre rutinene for behandling av søknader om refusjon for medisiner på blå resept som årets julegave fra de folkevalgte. I mange år har Sosial- og helsedepartementet avvist alle fornuftige forslag om å endre behandlingsrutinene for refusjonssøknader overensstemmende med EØS-avtalen.

Legemiddelindustriforeningen og pasientorganisasjonene har lenge kjempet for EU-tilpasning uten at departementet har gjort noe som helst for å bedre situasjonen. Dette har medført at norske pasienter ikke har kunnet nyte godt av nye behandlingstilbud som i tillegg kan gi samfunnsøkonomiske fordeler.

Nå er det opp til helseministeren å ta de politiske beslutninger som er nødvendige for at den norske blåreseptordningen skal fungere etter hensikten.

Sosialkomiteen har i budsjettinnstillingen også tatt opp et par konkrete saker som departementet har trenert. Stortingspolitikerne ber om at kostnadene ved leddgiktmiddelet Remicade dekkes av blåreseptordningen på samme måte som det andre TNF-midlet Enbrel.

Endelig ønsker komiteen at Alzheimer-medisinen Aricept gis med refusjon etter paragraf 9 ved behandlingen av Revidert Nasjonalbudsjett i juni neste år. Det tør være en klok beslutning at legemidler som kan bidra til å lette denne pasientgruppens situasjon, raskt blir innvilget refusjon. En slik praksis vil ventelig komme mange av oss til gode.

Jan Hagen