Det koster nå over 7 milliarder kroner å utvikle et nytt legemiddel