Legemiddelindustrien tar miljøansvar

Pressemelding fra Materialretur AS:

Samtlige store legemiddelfirma tilknyttet Legemiddelindustriforeningen (LMI) har nå tegnet medlemskap i Materialretur, og tar ansvar for den emballasjen de tilfører det norske markedet. Totalt har 90 prosent av LMIs medlemmer tegnet medlemskap i Materialretur.

Materialretur er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav om innsamling og gjenvinning av emballasje. Et emballasjevederlag skal betales av alle bedrifter som bidrar med emballasje på markedet. Størrelsen på vederlaget står i forhold til mengde og type emballasje hver bedrift bidrar med, og er vesentlig lavere enn myndighetenes foreslåtte avgift. Vederlaget innbetales til Materialretur AS, et non-profit selskap etablert og eiet av norsk næringsliv. Materialreturs hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.
90 prosent oppslutning

- Den oppslutningen vi har oppnådd innen legemiddelbransjen hadde ikke vært mulig uten god hjelp fra Legemiddelindustriforeningen, som er legemiddelbransjens egen interesseorganisasjon.

- Legemiddelindustriforeningen har som bransjeorganisasjon gjort en god jobb for sine medlemmer ved å sørge nærmest for full for oppslutning om Materialretur slik at staten ikke griper inn med miljøavgifter. Avgifter som kan komme opp i det tidobbelte av dagens kostnad forbundet med innsamling og gjenvinning av emballasje, sier administrerende direktør i Materialretur, Jaana Røine.

Vederlagspliktige bedrifter, innen alle bransjer, som ikke betaler for sin emballasje er gratispassasjerer i et system som bygger på gjensidighet og tillit. Det betyr at kostnadene forbundet med å gjenvinne emballasjen disse bedriftene bidrar med, må betales av andre. Det føles urettferdig for de bedriftene som er frontsoldater og tar miljøansvar. I tillegg setter det en relativt billig ordning i fare. Myndighetene har ved flere anledninger presisert at dersom ikke målene oppfylles vil man på nytt vurdere å innføre avgiftsordninger. Det blir dyrere for alle.

- Flere bransjeorganisasjoner burde ta lærdom av Legemiddelindustriforeningen og aktivt jobbe for langsiktige og bærekraftige løsninger for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Det er dårlig medlemspleie å kjøre et løp som vil kunne føre til betydelig økte kostnader for medlemsbedriftene, avslutter Røine.

-

For mer informasjon kontakt:
Jaana Røine, administrerende direktør, Materialretur AS
tel: 22 12 15 01 / 905 05 735

Om Materialretur se: www.materialretur.no