Handlingsprogram for forebygging og behandling av beinskjørhet

Høringsuttalelse fra LMI til Sosial- og helsedirektoratet.

2249