Uheldig praktisering av regelverket for individuell refusjon

LMI skriver til statsråd Sylvia Brustad om refusjon av pasientenes utgifter til legemidler.