Nasjonalt register for ny og kostbar behandling

Vi bruker årlig 1 milliard kroner på biologiske legemidler for revmatikere, og bør kunne vise at nytten tilsvarer innsatsen, skriver legene Nordvåg og Uhlig i legeforeningens tidsskrift.

Les saken på tidsskriftet.no