Pfizer og Wyeth er ett selskap

Oppkjøpet nå godkjent av konkurransemyndighetene.

Amerikanske og kanadiske konkurransemyndigheter godkjente 14. oktober Pfizers oppkjøp av Wyeth. Fra 15. oktober var overtakelsen formell, og selskapet vil operere under navnet Pfizer fra og med i dag, fredag 16. oktober.
Selskapets toppleder vil fortsatt være Jeff Kindler. Den norske organisasjonen blir ledet av Torfinn Hansen. Inntil videre vil Pfizers og Wyeths organisasjoner i Norge fremstå som to selskaper. Det er forventet at organisasjonene i Norge vil samlokaliseres før årsskiftet.
Pfizers ledergruppe i Norge er fra og med i dag slik:
- Torfinn Hansen, daglig leder og direktør for avdeling for spesialistprodukter
- Pål Rydstrøm, direktør, avdeling for etablerte produkter
- Henning Hauklien, direktør, avdeling for onkologiprodukter
- Pierre Gaudreault, direktør, avdeling for produkter i allmennpraksis (inntil videre)
- Yngve Mikkelsen, medisinsk direktør
- Sissel Andresen, direktør for samfunnskontakt
- Anita Sollie Karlsen, HR-direktør
- Sven Torgersen, finansdirektør
- Jostein Haugstad, IT-direktør
Pfizers pressemelding (eng.):
For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Hans Petter Strifeldt
mob 99480650, eller epost hanspetter.strifeldt@pfizer.com