Veiledning til helseforskningsloven

Veilederen fra Helse- og omsorgsdepartementet er ordnet tematisk, og kommenterer og presiserer sentrale bestemmelser i loven.


Veiledern til helseforskningsloven