Legemiddelverket ferdigbehandlet 135 refusjonssøknader i 2009

Lengst saksbehandlingstid hadde legemiddelet Revlimid med 214 dager.

Les saken på legemiddelverket.no