Norske myndigheter er etter hva LMI erfarer de første til å innføre generell substitusjon av såkalte biotilsvarende legemidler. Saken har vakt stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt

LMI ber om møte med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med vedtak om oppføring av filgrastim på byttelisten 16.juni er norske myndigheter etter hva LMI erfarer de første til å innføre generell substitusjon av såkalte biotilsvarende legemidler. Legemiddelverkets vedtak er kontroversielt, og LMI synes det er bekymringsverdig at norske myndigheter her legger til grunn en mer liberal praksis enn europeiske myndigheter ved tilsynelatende å prioritere økonomi foran pasientsikkerhet.

Denne saken har vakt stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Filgrastim er vedtatt opptatt på byttelisten 1. juli 2010. LMI håper det vil være mulig å få til et møte med politisk ledelse så snart som mulig for å diskutere saken.

Les brevet til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.