Et løfte om å redde liv

Den internasjonale forskningsbaserte legemiddelindustrien (IFPMA) donerer mer enn 1400 millioner behandlinger årlig i ti år fremover for å kontrollere eller eliminere ni store forsømte tropiske sykdommer.

Én milliard mennesker- eller en av syv - lider av forsømte tropiske sykdommer. Disse sykdommene rammer først og fremst fattige mennesker i tropiske og subtropiske områder av verden. De ni sykdommene  som representerer mer enn 90% av den globale sykdomsbyrden av NTDs er (Afrikansk trypanosomiasis, Chagas sykdom, lymfatisk filariasis, helminthiasis, onchocerciasis, schistosomiasis, spedalskhet, fascioliasis, og trachoma)

Så lenge disse sykdommene fortsette å være endemiske i fattige land, vil de fortsatt være en bidragsyter til en ond sirkel av fattigdom i disse regionene. Sykdommene tar millioner av menneskeliv hvert år, i et slikt omfang at de ikke lenger kan ignoreres. De rammer både barn og voksne, fører ofte til stigmatisering, og kan hindre barn fra utviklingsland å nå sitt fulle potensial. 

Å eliminere eller kontrollere disse forsømte sykdommene er oppnåelig. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå satt  som mål å eliminere de ni største av disse innen 2020. Suksess er avhengig av at flere partnere arbeider sammen, og må også inkludere elementer som miljømessige forbedringer, økt kapasitet i helsetjenesten, en effektiv helsepolitikk, bedre screening, økt tilgjengeligheten til trygge og effektive medisiner, -og i noen tilfeller -, videre forskning og utvikling (R & D).

Som en del av sitt engasjement for å bedre global helse, har IFPMAs medlemmer lovet å donere i gjennomsnitt mer enn 1,4 milliarder behandlinger for hver av de ti årene 2011-2020. Totalt vil over 14 milliarder behandlinger i løpet av denne perioden bidra til å eliminere eller kontrollere de ni største sykdommene som representerer mer enn 90% av den globale byrden av forsømte sykdommer. Dette løftet bare kan nås gjennom et sterkt engasjement fra land som mottar denne hjelpen og fra de aktive partnere som bidrar.

IFPMA ønsker å bidra til en mer helhetlig kamp. Den forskningsbaserte legemiddelindustrien vil derfor også bidra med forskning og utvikling (FoU) av nye medisiner. IFPMA sine medlemmer jobber for tiden på 82 prosjekter, enten selvstendig eller i produktutvikling partnerskap (PDPs).
En fersk rapport viser at industrien var den nest største finansieringskilden av FoU for forsømte sykdommer i 2010. Som en partner i global helse, i arbeidet sammen med WHO og andre partnere vil man også være med på å bygge opp bedre kapasitet i helsetjenesten i utviklingsland.

Les også dokumentet fra IFPMA:
IFPMA member companies support eliminating and controlling neglected tropical diseases over the next decade through landmark donations