Behandling av konseptsøknader av internasjonale kongresser i Norge

Alle arrangementer i Norge skal sendes inn til konseptgodkjenning, også internasjonale kongresser i Norge.

Ved støtte til internasjonale kongresser i Norge som støttes av LMIs medlemsbedrifter skal søknad om konseptgodkjenning sendes inn på vanlig måte. Søknaden vil bli vurdert og behandlet. I de tilfeller der sekretariatet konkluderer med at arrangementet er en større internasjonal kongress blir det ikke konseptgodkjent, men i stedet klassifisert som internasjonalt arrangement i Norge.

Internasjonale kongresser godkjennes av EFPIA og man har ikke funnet det hensiktsmessig å lage en spesiell norsk godkjenningsordning. Alle kongresser godkjennes ikke, men de som er godkjent finnes på http://www.efpia-e4ethics.eu/Farma_EFPIA/Events/Country/index.htm

Det vil bli sendt tilbakemelding til den som søker om at arrangementet er klassifisert som et internasjonalt arrangement, samt at dette også vil bli lagt ut på digitalis. I slike tilfelle gis det ingen veiledning om arrangementet, og det vil være firmaenes eget ansvar å sørge for at kun faglige deler av arrangementet støttes og at reglene følges.