Hvorfor tar ikke pasienten medisinene?

Hos personer med schizofreni eller bipolar lidelse er dårlig sykdomsinnsikt, negativ holdning til medisinering og alkohol- eller narkotikabruk viktigere årsaker enn bivirkninger av medisinen viser en doktoravhandling.

Les saken på tidsskriftet.no:
Hvorfor tar ikke pasienten medisinene?