LMI har gitt innspill til programplanene for NANO 2021 og BIOTEK 2021

Begge programmene har helse som ett av sine tematiske fokus.

Årlige budsjetter for programmene er henholdsvis 92 millinoer for NANO 2021 og 130 millioner for BIOTEK 2021

LMIs innspill til BIOTEK 2021

LMIs innspill til NANO 2021

Se BIOTEK 2021

Se NANO 2021