Rådet for legemiddelinformasjon

Rådet for legemiddelinformasjon ble opprettet av Den norske legeforening og LMI i 2000. Rådet er et selvjustisorgan og formålet er at forholdet mellom leger og legemiddelindustri er åpent og redelig, og ikke foregår på en måte som svekker tilliten til legene eller legemiddelindustrien. Rådet skal påse at all legemiddelinformasjon til helsepersonell og allmennhet følger offentlige regler og strenge bransjeinterne retningslinjer.

Rådsmedlemmer - Rådets ankenemnd

utvalgsmøter

På Rådets møter må alltid lederen møte, lederen har dobbeltstemme:
Oppnevnt av DNLF og LMI:
Leder: Dr. juris Erik Friis Fæhn, UiO

På Rådet deltar pasientforeninger med totalt 1 medlem:
Oppnevnt etter forslag fra FFO:
Mona Enstad, Generalsekretær, MS-Forbundet
Andreas Habberstad, Administrasjonssjef, FFO (vara)

På Rådet deltar LMI med totalt 2 medlemmer:
LMI har oppnevnt følgende personer:
Heidi Bente Ramstad, Medisinsk sjef, GSK
Erik Aaserud, Manager Medical Legal & Scientific Affairs, MSD
Erik Hjelvin, Medical Director, Pfizer (vara)
Anders Flatla, Medical Director, BMS (vara)

På Rådets møter deltar DNLF med totalt 2 medlemmer:
DNLF har oppnevnt følgende personer:
Roar Dyrkorn, Overlege, St. Olavs Hospital
Helge Bjørnstad Pettersen, Førsteamanuensis, NTNU
Ingrid Castberg, Overlege, St. Olavs Hospital
Ketil Arne Espnes, Seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital (vara)
Heidi Glosli, Overlege, OUS (vara)
Henrik Underthun Irgens, Overlege, Haukeland (vara)

På Rådets møter deltar minst en sekretær (som ikke har stemmerett):
Sekretær er Lars Alnæs, LMI.

Rådets ankenemnd
På Rådets møter deltar DNLF med totalt 3 medlemmer:
Leder: Advokat Jan Fredrik Wilhelmsen, oppnevnt av DNLF og LMI
PhD/CandPharm Tove Karlsrud, Novartis AS, oppnevnt av LMI
Dr. med. Knut E. A. Lundin, UiO, oppnevnt av DNLF

LMI har også vedtatt forslag til ankenemnden til person som kan benyttes om vara i de tilfelle ankenemnden trenger settemedlem i henhold til vedtektene:
Jonas Halen, Clinical Program Leader, Pronova

EFPIA Disclosure Code