Rådet for legemiddelinformasjon

Rådet for legemiddelinformasjon ble opprettet av Den norske legeforening og LMI i 2000. Rådet er et selvjustisorgan og formålet er at forholdet mellom leger og legemiddelindustri er åpent og redelig, og ikke foregår på en måte som svekker tilliten til legene eller legemiddelindustrien. Rådet skal påse at all legemiddelinformasjon til helsepersonell og allmennhet følger offentlige regler og strenge bransjeinterne retningslinjer.

Rådsmedlemmer 2015-2016

utvalgsmøter

Leder: Dr. juris Erik Friis Fæhn, Høgskolen i Oslo

Representanter fra FFO:
Mona Enstad, MS-forbundet i Norge
Varamedlem: Andreas Habberstad

Representanter fra Dnlf:
Roar Dyrkorn, St. Olavs Hospital
Ingrid Castberg, Vest St. Olavs Hospital
Helge Bjørnstad-Pettersen, NTNU Med. Fakultet
Varamedlem: Ketil Arne Espnes, St. Olavs Hospital
Varamedlem: Heidi Glosli, Oslo universitetssykehus
Varamedlem: Henrik Underthun Irgens, Haukeland universitetssykehus

Representanter fra LMI:
Tove Karlsrud, Novartis Norge AS
Erik Aaserud, MSD (Norge) A/S
Varamedlem: Erik Hjelvin, Pfizer AS
Varamedlem: Anders Flatla, Bristol Myers-Squibb
 
Sekretærer: Lars Alnæs, LMI
Stine Kathrin Tønsaker, Dnlf

EFPIA Disclosure Code