EU-plan mot antibiotikaresistens

Publisert 30. juni 2017

Denne uken kom EU-kommisjonen med sin handlingsplan mot antibiotikaresistens. Styrket samarbeid er ett av hovedelementene, og legemiddelindustrien er glad for at EU tar denne ledende rollen. 

I handlingsplanen kommer EU-kommisjonen med en rekke konkrete mål for å bekjempe antibiotikaresistens og finne andre gode løsninger på utfordringene.

Får støtte fra legemiddelindustrien
– Vi er glad for at EU-kommisjonen forplikter seg til å samarbeide med medlemsland, legemiddelindustrien og Innovative Medicines Initiative (IMI) i kampen mot resistens, skriver EFPIA, EBE og Vaccines Europe i en felles uttalelse.

Legemiddelindustrien har allerede forpliktet seg til å kjempe mot antibiotikaresistens blant annet i Davoserklæringen fra januar 2016.

Alt henger sammen med alt
EU-kommisjonens handlingsplanen har fått navnet A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR). «One Health» viser til at bakterier og mikrober overføres fra mennesker til dyr og omvendt, og at både menneskers og dyrs helse derfor må tas på alvor og ses i sammenheng. One Health viser også til miljøet, som både dyr og mennesker lever i og som også er en potensiell kilde for nye resistente mikroorganismer. Alt henger sammen med alt.

– Det hjelper ikke bare med ny antibiotika, vi må også redusere dagens antibiotikaforbruk og – utslipp, og alle tiltak må ses i sammenheng. EU tar til orde for å styrke forskning og utvikling, og her har IMI en viktig rolle. EU har også satt opp et Joint Programming Initiativ for å kartlegge alle tiltak mot resistens, slik at vi får en koordinert innsats. EU skal ta en ledende rolle og bli «best i klassen» når det gjelder å bekjempe antibiotikaresistens. Denne innsatsen ønsker vi høyst velkommen, sier seniorrådgiver i LMI, Inge Johansen.

Antibiotikatoppmøte i Ålesund
Sammen med seniorrådgiver Katrine Bryne deltok han på et antibiotikaseminar i regi av Nordisk ministerråd i Ålesund tidligere denne uken, der landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), helseminister Bent Høie (H) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp)  samlet noen av verdens ledende eksperter på feltet. Blant annet EUs kommisær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og professor Dame Sally Davis, Chief Medical Officer i Storbritannia.

– Andriukaitis sa at Norge går foran som et godt eksempel med vårt lave forbruk av antibiotika. Han gratulerte oss også med allerede å ha innført One Health-prinsippet, noe vi blant annet viste ved at alle de tre ministrene var til stede; helse, fiskeri og landbruk. Dame Sally Davis sa at vi må gjøre det mer attraktivt for industrien å komme tilbake til forskningsarenaen på dette feltet, og at de rike landene må ta ledelsen i kampen mot antibiotikaresistens, sier Johansen.

Han forteller at helseminister Bent Høie trakk frem Norges miljøengasjement og ønske om miljøkrav i offentlige anskaffelser.

At miljøkrav bør inkluderes i offentlige anskaffelser er en sak LMI har jobbet for i mange år, så det er gledelig å se at helseministeren drar frem dette som eksempel på tiltak for å redusere resistente bakterier i miljøet, sier Johansen.

Katrine Bryne, som blant annet er ansvarlig for LMIs arbeid med fiskehelse, viser til at Norge har gått foran som et godt eksempel også her; ved å vaksinere all oppdrettslaks og -ørret siden 1980-tallet har man kunnet redusere antibiotikabruken i oppdrettsnæringen med 99%.

– Det viser at vaksiner har god effekt for å forebygge infeksjoner som ellers ville ha blitt behandlet med antibiotika, sier Bryne.

Konkrete mål
EUs handlingsplan beskriver virkelighetsbildet; at den overdrevne og ukorrekte bruken av antibiotika har ført til stadig økning i antibiotikaresistens. Det fører til at vi er på vei tilbake til en verden slik den var før antibiotika ble oppdaget – da dyr og mennesker døde av vanlige infeksjoner og småskader. Ifølge WHO har antibiotikaresistens allerede nådd et alarmerende nivå i mange deler av verden, og det anslås at det er årsaken til 700 000 dødsfall i året.

EU-kommisjonen vil blant annet jobbe for følgende:

  • Styrke resistensovervåkingen og -rapporteringen
  • Øke oppmerksomheten og kunnskapen om resistens
  • Bedre samarbeidet og koordineringen mellom EU-landene
  • Bedre implementeringen av EU-reglene
  • Styrke infeksjonsforebyggingen og kunnskapen om dette
  • Jobbe for forsvarlig bruk av antibiotika
  • Øke forskning, utvikling og innovasjon innen AMR, inkludert nye terapeutiske løsninger, diagnostiske verktøy og nye forebyggende vaksiner
  • Utvikle nye økonomiske modeller og insentiver
  • Øke kunnskapen om resistens i miljøet og hvordan det påvirker oss