Hvordan ønsker legemiddelindustrien å bruke teknologi?

Publisert 13. november 2017

Inge Johansen holdt innlegg på Farmasidagene forrige uke.

Norsk Farmasøytisk selskap arrangerte i forrige uke «Farmasidagene 2017» i Oslo. Flere av LMIs medlemsselskaper var tilstede på arrangementet – både som en del av programmet og med stands.

Programmet var delt inn i tre hovedtemaer: «E-helse – grip muligheten», «M2M – Molecule to Man?» og «Årets faglige fordypning: Eldre og legemidler».

Sterkt representert
LMIs medlemsselskaper var sterkt representert under årets konferanse. Særlig i innleggene under «M2M – Molecule to Man?» der fokuset var på nye innovasjoner.

I sesjonen «Hvordan treffe et bevegelig mål» holdt Georg Beiske fra Bayer innlegg om utviklingsstrategi fra CMC ståsted, Cecilie Xuan Trang Wo fra Curida snakket om forretningsutvikling – hvordan finner vi samarbeidspartnere? Og Elen Høeg i MSD hadde en sofadiskusjon med Sissel Andresen i Pfizer om hvordan vi sikrer at pasienter får tilgang på nye medisiner.

I tillegg var flere helsebedrifter delaktige i sesjonen «Strålende forskning». Der fortalte Ørjan Leiknes Apeland i Norsk Medisinsk Syklotronsenter om utvikling av ny diagnostikk og Marianne Bloma i Nordic Nanovector snakket om klinisk testing av radiofarmaka.

E-helse

TEKNOLOGI I INDUSTRIEN: Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, snakket om industriens bruk av teknologi og e-helse på farmasidagene.

TEKNOLOGI I INDUSTRIEN: Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, snakket om industriens bruk av teknologi og e-helse på farmasidagene.

Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, holdt innlegg under den ene sesjonen «E-helse – grip muligheten». E-helse er i ferd med å forandre helselandskapet i Norge, både for pasienter, helsepersonell og helseleverandører, og utviklingen skjer raskt.

Johansen var invitert inn for å svare på spørsmålet «Hvordan ønsker dere i legemiddelindustrien å bruke teknologi til å sikre riktigere bruk og bedre effekt av deres produkter?» Over 100 deltakere hadde møtt opp for å høre diskusjonen.

– E-helse kan være med på å gjøre legemidler mer tilgjengelig for alle. Det kan styrke informasjon til både pasientene og til helsepersonell. En godt informert pasient bruker legemidler riktig, og en godt informert farmasøyt gir bedre helsehjelp, sa Johansen.

Teknologi i industrien
Han snakket også om hvordan big data, vaksiner, bivirkninger og legemiddelkontroll vil påvirkes av utviklingen som skjer innenfor e-helse.

– Google bruker big data for å si om et influensautbrudd er på vei. Ved å overvåke google søk på søkeord på symptomer som feber, muskelsmerte, hoste osv. i et bestemt område – for eksempel London, kan de finne influensautbrudd 10 dager før tradisjonelle metoder. I fremtiden vil vi kanskje kunne overvåke bivirkningssøk fra leger og se disse opp mot legemidlene de forskriver. Dette vil for eksempel kunne bidra til å finne ut om legemiddelkombinasjoner gir andre bivirkninger enn det som er sett i kliniske studier, sa Johansen.

I tillegg fortalte han om hvordan industrien bruker apper for å forbedre informasjonen til pasienter allerede. «Min felleskatalog»-appen ble trukket frem som et eksempel. I denne appen kan pasienter få informasjon tilpasset pasienter, se instruksjonsvideoer for bruk av legemidlet og lage sin egen legemiddelliste med mulighet for påminnelse om å ta medisinene.

TENKETANK: Er teknologi + farmasøyt = bedre pasientbehandling? Det diskuterte panelet som bestod av (f.v) Rønnaug Larsen (Norges Farmaceutiske Forening), Hans Nielsen Hauge (lege og var med i utredningen av En innbygger-en journal), Irvin Cehajik (Sykehusapotekene), Inge Johansen (LMI), Alexander Rein (Apotek 1) og Øistein Thomassen (Liseapotekene).

TENKETANK: Er teknologi + farmasøyt = bedre pasientbehandling? Det diskuterte panelet som bestod av (f.v) Rønnaug Larsen (Norges Farmaceutiske Forening), Hans Nielsen Hauge (lege og var med i utredningen av En innbygger-en journal), Irvin Cehajik (Sykehusapotekene), Inge Johansen (LMI), Alexander Rein (Apotek 1) og Øistein Thomassen (Liseapotekene).