Helsenæringens verdi 2018

Publisert 13. april 2018

NHO legger for tredje år på rad frem oppdaterte og nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring og diskuterer hva som skal til for å bygge næringen enda større. Velkommen til lanseringen 25. april kl 8.30.

Du møter bedrifter fra hele helseverdikjeden og aktørene fra det brede konsortiet som står bak: NHO, LMI, Abelia, Innovasjon Norge, Inven2, Norway Health Tech, Forskningsrådet, Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Siva og Menon.

Påmelding og program

Program

  • 08:00 Enkel frokost og nettverksmulighet
  • 08:30 Velkommen v/administrerende direktør Håkon Haugli, Abelia
  • 08:40 Helsenæringens betydning for Norge v/statssekretær Magnus Thue, Nærings- og fiskeridepartementet
  • 08:50 Presentasjon av årets rapport v/Erik W. Jakobsen, partner Menon Economics
  • 09:20 Brobygging mellom næringsliv og sykehus v/Christian Skattum, innovasjonssjef OUS
  • 09:30 Paneldebatt med deltakere fra helsenæringen og andre sentrale aktørerGlobale næringskjeder, eksport og vertskapsattraktivitet
    Hva skal til for å utvikle hjemmemarkedet
  • 10:20 Avslutning og oppsummering v/administrerende direktør Karita Bekkemellem, LMI og administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

Møteleder administrerende direktør Kathrine Myhre, Norway Health Tech.