Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen

– Den sterke veksten de to siste årene er drevet av diagnostikk og legemidler, sa Erik Erik W. Jakobsen, partner Menon Economics.