LMIs innspill om fiskehelse til stortingsmeldingen  

Publisert 16. mai 2018

For å belyse legemiddelindustriens betydning innen oppdrettsnæringen, leverte LMI et eget innspill om fiskehelse til helseindustrimeldingen.

Innspillet kan du lese her:
Innspill Stortingsmeldingen helsenæring på fisk