Off label-bruk satt i system - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Off label-bruk satt i system

Fagdirektørene ved de regionale helseforetakene har besluttet at rituksimab kan brukes off label til behandling av MS på gruppenivå.

LMI mener denne beslutningen er problematisk og strider mot politikk etablert i legemiddelmeldingen og mot de prioriteringsreglene helsevesenet er satt til å styre etter.

Beslutningen fra fagdirektørene

Brev fra LMI til fagdirektørene

Kategorier: Nyheter LMI
Del: