Tidenes Arendalsuke-innsats

Publisert 21. august 2018

LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser.

Vi har hatt svært gode samarbeidspartnere og deltatt i en rekke gode debatter. Helse er blitt et av de største temaene under den politiske festivalen i sørlandsbyen, og til tross for at det til sammen arrangeres over 180 helserelaterte møter har det vært publikum nok til at alle våre møter har vært godt besøkt. I noen tilfeller skulle nok lokalene vært minst dobbelt så store.

LMI har etter beste evne forsøkt å dekke møtene på Twitter, og ifølge statistikken har disse tweetsene fått rundt 20 000 visninger. Med det kan vi si oss fornøyd! Her kan du se et lite utvalg av tweets og bilder, som godt oppsummerer Arendalsuka 2018.

Antibiotikaresistens

Industrien gjør allerede mye i kampen mot #antibiotikaresistens, men det må gjøres mer: skreddersydde insentivordninger må på plass, sier @IngeJohansen @legemiddelind på viktig møte i regi av @ForumNorway og @StoppTB

Pfizers direktør Sissel Lønning Andresen åpner det geniale møtet: Genterapi for dummies. #Arendalsuka2018 @pfizer

Fremtidens kreftbehandling

Vi trenger mye mer data INN i registrene våre, og gode koblinger mellom dem, slik at vi vet om pasientene får riktig medisin, sier Giske Ursin @kreftregisteret og Jónas Einarsson @radforsk @ArendalsUka

I fremtiden trenger vi forhåpentligvis mindre behandling. @Kirhau legger frem Kreftforeningens visjoner, og det aller beste hadde vært om vaksiner kunne bidra til å utrydde enkelte kreftformer – slik vi er i ferd med å gjøre med livmorhalskreft #arendalsuka

Persontilpasset medisin

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen forteller om regjeringens ambisjoner om persontilpasset medisin på vårt møte om temaet @ArendalsUka @UiO_LifeSci

Livsvitenskapssenteret skal fylles med kjernefasiliteter, bred kompetanse og offentlig-privat samarbeid, forteller viserektor ved @UiO_LifeSci Per Morten Sandset. #persontilpassetmedisin @ArendalsUka

– Det er politikernes ansvar å sørge for at vi har klare ambisjoner når det gjelder #persontilpassetmedisin. Den dyreste behandlingen er den som ikke virker, sier @Bekkemellem @ArendalsUka @UiO_LifeSci

For at Norge skal lykkes med #persontilpassetmedisin må vi investere i innovasjon og infrastruktur i sykehusene, og åpne dørene slik at vi i industrien kan samarbeide med sykehusene, sier Heidi Ramstad i @Roche @ArendalsUka @UiO_LifeSci

Vi i @Arbeiderpartiet lover en lifesciencekoordinator som de har i Sverige om vi kommer i regjering, sier en troillat @ingvildkjerkol @ArendalsUka #persontilpassetmedisin

Helsenæring

Hvordan skal Norge bli best på helsenæring? spør @abbvie DNB Healthcare og @forskningsradet

Hvordan kan vi gjøre Norge mer attraktivt for globale investeringer? Vi må få på plass en helsetjeneste som verdsetter innovasjon og som åpner dørene for samarbeid med næringslivet sier @mkjeken og @sveinungen @ArendalsUka

Pakkeforløp

Helsedata

– For meg er helsedata en godtebutikk, men i dag må jeg vente minst ett år før jeg får godteriet jeg kjøper, sier Hans Olav Melberg, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. #arendalsuka2018

 

SPARK Norway

Innovasjonsprogrammet SPARK Norway, etablert ved @UniOslo, tar ut det beste fra industri og akademia for å bidra til økt verdiskaping innen livsvitenskap. I kveld skal vi SPARKle sammen på @ArendalsUka 🙂 @UiO_LifeSci og @Inven2as

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen @konservativ åpner møtet vårt om SPARK Norway, innovasjonsprogrammet som ledes av Morten Egeberg ved @UiO_LifeSci

 

Helsedebatten

– Spinrazamedisinen til sønnen min koster, men så virker den så godt at vi kan kutte ut assistent og nattevakt som koster minst like mye, sier mor til SMA-pasient @ArendalsUka #helsedebatten

– Legemiddelindustrien må få ha de samme rammene for offentlige innkjøp som andre industrier, derfor hemmelig pris, sier @BentHHoyre @ArendalsUka #helsedebatten

– Vi ønsker at norsk helsevesen skal få mer stabile og langsiktige rammebetingelser, og færre klipp og lim-tiltak, sier @bekkemellem @ArendalsUka #helsedebatten

 

Kommersialisering

Nye arbeidsplasser og nytte for pasienten – hvordan skal Norge lykkes med kommersialisering? Det spør @DagensMedisin under DM Arena i #arendalsuka2018 der @Bekkemellem deltar!

Oljebransjen har en interessant innovasjonshistorie – med samarbeid, infrastruktur og annet – der kan vi hente mye når vi skal bygge helsenæring, sier @KristinVinje @UiO_LifeSci #arendalsuka18

Vi i industrien har en enorm FoU-innsats i Europa som Norge ikke i tilstrekkelig grad evner å ta del av. Hvis vi klarer å tiltrekke oss bare 2% av disse midlene så ville det hatt enorm betydning sier @Bekkemellem #arendalsuka18

 

Helsedata og sikkerhet

Helsedata gir bedre helse, bedre helsetjeneste og i tillegg bygger det butikk, sier LMIs styreleder Veronika Barrabes under Datatilsynets møte om helsedata og sikkerhet. #arendalsuken2018

Hjerteinfarkt

Hvordan ivaretar vi hjerteinfarktpasienter? Sanofi og LHL tar debatten om hvordan disse pasientene kan sikres bedre i fremtiden under #Arendalsuka18

I 2016 ble det registrert 12 437 personer med akutt hjerteinfarkt i Norge. Av disse hadde 31% hatt hjerteinfarkt tidligere. Er oppfølgingen god nok? #arendalsuka18

Innovasjoner og etikk

Grensesprengende innovasjoner gir oss nærmest ubegrensede muligheter – og vanskelige etiske og juridiske dilemmaer. Spennende tema på møte i regi av @BayerPharma @ArendalsUka

Tillit og omdømme

Legemiddelindustrien lager de fleste medisinene som brukes av norske pasienter i dag. Likevel har bare 5% tillit til industrien. Hvorfor er det slik?

Innovasjoner og anbud

Lar målet om innovasjon og anbud seg forene? @DagensMedisin tar debatten under #Arendalsuka18

Norge i verden

Vi er i gang med vårt siste møte i #arendalsuka2018 : «Kan norsk helseindustri ta en internasjonal posisjon.»

Fulle hus

På møtene våre var det ikke bare fulle hus, men også fulle båter. Vi er strålende fornøyde! Takk for innsatsen alle sammen!