Godt besøkt under årets NLS Days

Publisert 12. september 2018

Også i år ble det mye trafikk rundt Norges stand under NLS days, hvor LMI er en av partnerne i «Norges-paviljongen».

Nordic life science days går over tre dager, denne gangen i Stockholm. Et solid møtepunkt for lifescience-sektoren, med fokus på både innovasjoner og partnering.

LMI deltar aktivt i konferansen av to grunner:

1: Å være med på å promotere Norge som en livsvitenskap-nasjon, og tydeliggjøre Norges fortrinn og potensiale.

2: Være en del av fellesskapet for å nå målene. Det er mange forskjellige aktører som står sammen om Norges-standen: Den norske ambassaden til Sverige, Innovasjon Norge, Forskingsrådet, OCC, UiO Life Science, Inven2, Center for Digital Life Norway, Aleap, Norway Health Tech, Nansen Neuroscience network, Norwegian Inflammation Network og Lmi.

Midtveis fikk standen besøk av den norske ambassaden til Sverige, som er en viktig støttespiller.

Ambassadør Christian Syse var opptatt av at de ikke bare skal lytte, men faktisk gjøre noe. Han viste til samarbeidet med LMI, hvor han og Karita Bekkemellem har hatt kontakt med den svenske koordinatoren for livsvitenskap, en rolle LMI sterkt ønsker i Norge også.

Han tok seg tid til en til en-møter med alle samarbeidspartnerne. LMI fokuserte på det gode samarbeidet og dialogen vi allerede har, og på viktigheten av å fortsette arbeidet for en koordinator i regjeringsapparatet i Norge. Svenskene har fått en ny koordinator, som ambassadøren prøver å få til et møte med.

Neste år blir NLS Days arrangert i Malmø. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

AMBASSADØRBESØK: Ambassadør Christian Syse besøkte tirsdag den norske standen i NLS Days.

 

SNAKKET MED ALLE: Ambassadøren tok seg tid til å snakke med alle aktørene på den norske standen. Her i samtaler med OCC.