Dagens Medisin om Diclosure Code

Publisert 11. oktober 2018

Dagens Medisin skriver i flere artikler om offentliggjøringen av verdioverføringer fra legemiddelindustri til helsepersonell, og har også laget en søkbar liste.

7,5 millioner i honorarer til ukjente helsearbeidere

Åpenhetslegene: Offentliggjøringen av industri-utbetalinger er ingen gapestokk

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien