Tilbakeviser kritikk om industristudier

Publisert 11. oktober 2018

Det er overhodet ikke kritikkverdig at legemiddelindustrien er dypt involvert i studiene de har ansvar for, skriver seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne, på forskning.no.

Hun slår tilbake på kritikken fra forfatterne av en studie som viser at forskere fra legemiddelfirmaene analyserer studiedata og bidrar til å skrive forskningsartikler.

– At legemiddelindustrien ofte er dypt involvert i alle deler av studiene er verken skummelt eller kritikkverdig, da det er legemiddelindustrien som finansierer, leder og gjennomfører studiene, i samarbeid med helsepersonell ved sykehusene. Og vi jobber for at det skal være mest mulig åpenhet og transparens om dette samarbeidet, da det er nøkkelen til å bygge forståelse og tillit om samarbeidet som foregår mellom industrien og helsepersonell. I 2013 vedtok derfor den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) at alle finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentliggjøres. Som allerede nevnt offentliggjøres også resultatene fra hele 93 % av alle industrisponsede kliniske studier, sier Katrine Bryne.

At det i mange tilfeller er forskere fra legemiddelfirmaene som alene analyserer dataene er heller verken skummelt eller kritikkverdig, mener Bryne.

– Det er legemiddelselskapene som er pålagt å fremskaffe dokumentasjonsgrunnlag for å få en markedsføringstillatelse slik at legemiddelet kan bli tilgjengelig for pasienter.

Les hele debattinnlegget på forskning.no