Siste frist for påmelding til P4L

Du har vel lyst til å høre hva norske gründere har å tilby Big Pharma - og omvendt? Og om celleterapi og kreftforskning ved OUS?

Publisert 7. februar 2019

Du har vel lyst til å høre hva norske gründere har å tilby Big Pharma – og omvendt? Og om celleterapi og kreftforskning ved OUS? Siste frist for påmelding til Partnership for life nærmer seg.

På konferansen den 13. februar skal norske gründere fortelle hva de har i ermet, og ledere fra de store legemiddelindustriselskapene Bayer, Abbvie, AstraZeneca, GE og Pfizer skal fortelle hvordan de utvikler legemidler og ny teknologi.

Gunnar Kvalheim ved cellelaboratoriet ved Radiumhospitalet skal fortelle om den unike kompetansen i Norge på feltet celle- og genterapi, og Kjetil Taskén, som er leder for Kreftforskningsinstituttet ved Oslo universitetssykehus, skal fortelle om translasjonsforskningen – altså den forskningen som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning – og hvilken rolle internasjonalt samarbeid og partnerskap spiller i denne sammenhengen.

Og er du nysgjerrig på hva vi kan vente oss av stortingsmeldingen om helsenæringen? Det kan statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet røpe noe om.

Gled deg til en spennende konferanse om forskning og partnerskap!

Siste frist for påmelding er mandag 11. februar.

Program og påmelding