Vil fjerne hindrene for samarbeid

- Jobben vår som politikere er å fjerne hindrene for samarbeid mellom industri, akademia og helsevesen – det er nøkkelen til vekst i denne sektoren, sier statssekretær Magnus Thue.

Publisert 14. februar 2019

Uttalelsen kom på konferansen Partnership for life, som har nettopp samarbeid som hovedmål: der skal norske gründere og forskningsmiljøer møte de store internasjonale legemiddelselskapene med håp om fruktbare partnerskap.

DØRÅPNER: Magnus Thue

Thue er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet og er i innspurten i arbeidet med stortingsmeldingen om helsenæringen, som han lover legges frem for Stortinget i løpet av mars, og senest innen påske. Meldingen skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

– En innovativ og lønnsom helsenæring kan bidra til at vi når helsepolitiske mål på en mer effektiv måte. Dere har store forventninger og ambisjoner om denne meldingen og det er bra, for det har vi også. Vi har jobbet med den nå i 18 måneder, og jeg er imponert over alle innspillene og engasjementet deres. Det er liten tvil om at denne industrien ønsker å bidra, sa Thue.

Han pekte på det store potensialet som ligger i den utmerkede forskningen som skjer i Norge, og i norske registre og biobanker.

– For mange av dere er kliniske studier også viktig, og Helsedepartementet har gjort mye for å øke antall kliniske studier. Inspirert av NEXT i Danmark skal vi også se hvordan vi kan samarbeide mer – industrien og det offentlige. Jobben vår som politikere er å bidra til at dere kan finne nye løsninger sammen. Fjerne hindrene for samarbeid mellom industri, akademia og helsevesen – det er nøkkelen til vekst i denne sektoren. Det skjer mye allerede, men vi har en vei å gå. Det må bygges en sterkere kultur for samarbeid. Vårt budskap er at det offentlige helsevesenet må utnytte muligheten i industrien, sa Thue.

Han understreket etter innlegget at han håper meldingen om helsenæringen kan bidra til at flere av sykehusdørene åpnes for industrien.

– Det er et kulturproblem i enkelte deler av det offentlige helsevesenet. Der tror man at det private næringslivet er farlig – noe man skal holde seg unna. Så en av de største barrierene er å få til en kulturendring. Det er ikke noe som endres bare ved å skrive en stortingsmelding, det blir en lang prosess. Men jeg ser frem til dette arbeidet videre, sa Thue.

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI og ansvarlig for program og gjennomføring av Partnership for life, er svært glad for at statssekretæren tok seg tid til å komme til konferansen og snakke om nettopp samarbeid og partnerskap.

– Vi hadde ikke vært der vi er i dag, eller her på denne konferansen, uten samarbeidet mellom akademia, småselskaper, store selskaper og sykehus. Men mange er fortsatt skeptiske til å samarbeide med oss, og det er trist, sier Larsen.

Magnus Thue minnet også om at det jobbes parallelt med en stortingsmelding om offentlige anskaffelser, som kommer samtidig med helsenæringsmeldingen. Gjennom den ønsker regjeringen å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser.

Les også:

Hvordan små kan bli store i Norge

Møt norske gründere på P4L