Bringer forskningen fra lab til industri

Catapult Life Science har nå åpnet sin andre avdeling, hvor målet er å kunne produsere legemidler for kliniske studier.

Publisert 4. mars 2019

MEDISIN OG ARBEIDPLASSER: Målet er å utvikle nye medisiner og skape nye arbeidsplasser. Og bringe forskning ut til livet.

Med det dekker de en enda større del av det enorme behovet til norske forskere og gründere med å komme videre fra grunnforskning til faktisk legemiddel.

Et katapultsenter er et sted hvor nye bedrifter kan teste nye produkter og ny teknologi. Når et selskap har forsket og fått resultater de ønsker å industrialisere kan det ikke gå rett til en fabrikk og få leieproduksjon – først må det testes i mindre skala for å se om det er klart for storskala. Disse fasilitetene har Norge manglet på legemiddelfeltet, inntil Catapult Life Science ble etablert i 2016.  Catapult Life Science er et flerbrukssenter hvor små og store aktører kan finne utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. Alternativet er å gjøre utviklingen i England, Kina eller USA, og dermed miste noe av nærheten og dermed kontrollen og oversikten over prosjektene sine. Catapult Life Science ble startet av fem gründere som selv har kjent behovet på kroppen, blant dem Astrid Hilde Myrset. Hun er i dag daglig leder i selskapet, som nå har 9 ansatte.

– Vi har fokus på overgangen fra lab til industri. Det krever enormt med utstyr og kompetanse, og dette er fullstendig ukjent for de fleste oppstartsbedrifter. Vi har fått en hel strøm med henvendelser etter at vi startet for to år siden, så vi ser at det er marked for dette i Norge – både innen kjemi, medisinsk utstyr, legemidler og veterinærmedisin, forteller Myrset.

Utvider litt og litt

Torsdag 28. februar 2019 ledet hun innvielsen av ny produksjonsavdeling på Fornebu – steg to i oppbyggingen av fasilitetene. Sommeren 2017 åpnet helseminister Bent Høie utviklingsavdelingen, året etter ble laboratoriet for kvalitetskontroll og mikrobiologisk analyse ferdigstilt, og torsdag åpnet én av to renromsenheter. Den siste håper de å få kapital til i løpet av 2019.

– For å kunne lage produkter som kan testes i mennesker, med de enormt strenge kravene til sikkerhet, kvalitet og renhet – kreves det renrom. Vi har også veldig snart klart et system for merking, pakking og distribusjon av legemidler til kliniske studier, sier Myrset.

En fantastisk bakterie

RENROM: Nå har Catapult Life Science fått på plass renrom hvor det kan produseres medisinske produkter.

Blant de som bruker fasilitetene hos Catapult Life Science er professor Tor Lea ved NMBU, som forsker på hvordan bakterier, både i tarmen og i miljøet rundt oss, kan påvirke helsa vår. I det som nå er et internasjonalt prosjekt har han og kollegene gjort spennende funn som i fremtiden kan være løsningen for pasienter med fedme, astma, inflammatorisk tarmsykdom, diabetes og Alzheimer, for å nevne noe.

– Vi kom over en miljøbakterie, McB, som har vist seg å ha en fantastisk evne til å påvirke viktige biologiske prosesser i kroppen vår. Vi har gjennomført en del forsøk i dyremodeller. Hos mus som hadde inflammasjon og fikk spise bakterien, ble symptomene redusert. Det skjedde også noe med tarmfloraen deres. Vi vet at personer med fedme har en avvikende tarmflora. Ville vi kunne fore dyr med McB-bakterien, sammen med vanlig diett, og få effekt? Musene som fikk bakterien i kosten, ble slanke, og de trivdes aldeles utmerket. De spiste like mange kalorier som kontrollgruppen, som forble fete. Musene bygde også muskulatur, de fikk sixpack! Og sammensetningen av tarmfloraen ble reversert til det den var i utgangspunktet. Hvis vi lykkes med å identifisere de virksomme prinsippene, kan også utvikling av et legemiddel blir aktuelt, og det er her Catapult Life Science kommer inn i bildet: de stilte opp med lokaler, utstyr til bakterieproduksjon og entusiastisk personell. Ved hjelp av stor arbeidsinnsats og evne til improvisasjon for å løse tekniske utfordringer, lyktes vi med å produsere tilstrekkelig med bakterier til å gjennomføre det planlagte forsøket, som altså ble en suksess. Dette peker fremover i veldig spennende retning, sier professor Lea.

Han vil også være avhengig av Catapults tjenester videre i utviklingen.

– Vi er ute av laben og skal over i en større produksjon av bakterier, teste i større dyr og kanskje etterhvert pilotstudier i mennesker. Da må vi ut og produsere, og det er ikke så mange steder i verden som kan tilby slik produksjon. Vi ønsker også nærhet til produksjonsstedet, vi ønsker ikke at det skal være i Kina eller USA hvor vi ikke kan kontrollere hvordan ting skjer. Så mitt håp er at infrastrukturen her kan styrkes, slik at vi får den ønskede nærheten til produksjonsstedet.

Livsviktig metformin

Også Vistin Pharma setter stor pris på kompetansen, fasilitetene og beliggenheten til Catapult Life Science, forteller daglig leder Kjell Erik Nordby. Vistin Pharma ble skilt ut som industridelen av Weifa i 2015, og produserte først metformin og opiater (Paracet og Ibux). I 2017 solgte de opiatdelen og produserer nå kun metformin, som brukes i behandlingen av diabetes type 2. Vistin Pharma holder til utenfor Kragerø og produserer 3100 tonn metformin hvert år, som selges til internasjonale farmasøytiske selskaper. Målet er 4000 tonn i året, for etterspørselen er stor etter medisiner mot sykdommen Verdens helseorganisasjon definerer som en epidemi.

– Vi er 80 medarbeidere i Vistin og har ikke all kompetansen og utstyret vi trenger in-house. Det Catapult bidrar med er et GMP-laboratorium for å utføre mikrobiologiske analyser og inkubering av monitoreringsprøver. Dette er navet i produksjonen vår – det må gjøres innen 24 timer ellers stopper produksjonen vår. I tillegg ønsker vi at Catapult kan hjelpe oss med oppbevaring av stabilitetsprøver, gjennomføring av holdbarhetstester, klimaskap osv, og slik fungere som «one stop shop» for all testing av GMP-produktene. I dag er dette outsourcet til en lab langt unna, sier Nordby.

– Dere gir store muligheter

Funzionano og Diatec Monoclonals, som produserer antistoffer både som forskningsverktøy og som legemiddel,  er også blant brukerne av Catapult Life Science. Alle presenterte sine prosjekter på innvielsesseremonien torsdag.

– Alt det spennende dere presenterer i dag er muligheter for å produsere noe som kan gi høy fortjeneste og som gir store muligheter ut fra innsatsfaktoren. Dette er en mulighet Norge må strekke seg etter, ellers får vi store velferdsutfordringer, sa Terje Aasland (Ap) fra næringskomiteen på Stortinget.

Han er imponert over hva Catapult Life Science får til, med så få statlige kroner til hjelp.

– Catapult har fått 100 000 i statlige midler, lånt 4 millioner kroner. Til sammenligning fikk Hydro Karmøy 1,5 milliarder kroner i statlig støtte for å investere i en ny pilotsmelter. Så dere har potensiale for å få mer utslag og mer oppmerksomhet fra myndighetene. Vi jobber nå med Helseindustrimeldingen: Vær like tydelige og like ivrige på hva dere trenger som dere er her i dag, og still krav til oss politikere. Mange industrier er flinke til å være til stede i Stortinget, det må dere være også, var oppfordringen fra Aasland.

– Vi vil så gjerne bidra

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, er glad for de positive signalene fra politikere som Aasland.

– Vi er en entusiastisk næring som har lyst til å være med på å bygge verdier for samfunnet. Vi banker på døra og vil gjerne bidra til å løse de utfordringene vi står overfor i dag med tanke på å bevare et bærekraftig helsevesen og velferdssamfunn. I Norge må vi bli flinkere til å snakke om innovasjon og vekst, og til å realisere og legitimere vekst og verdiskaping. Når vi snakker om forskning er det full applaus, men det må også være bærekraftig å bringe forskningen videre ut til markedet. Det vi har hørt her i dag, hos Catapult Life Science, underbygger dette budskapet.

Vekker engasjementet hos studentene

Carl Henrik Görbitz, direktør ved UiO:Life Science sier vi i fremtiden kommer til å se mer tett kontakt mellom industrien og akademia gjennom forskningsprosjekter, og spesielt Livsvitenskapsbygget, som skal stå ferdig i 2023, skal legge opp til slik samarbeid på tvers.

– Vi utdanner jo folk som skal jobbe hos dere, og vi har gjort noen erfaringer: Hvis du vil få studenter engasjerte, så kan du sende dem til utlandet, det hjelper. Men det som hjelper enda bedre er å sende dem til legemiddelindustrien i en periode. Det trenges ikke mer enn tre uker, så kommer de tilbake og er superengasjerte og motiverte!