Er pasientene i sentrum i beslutningsprosessene?

Velkommen til frokostmøte der vi vil snakke med pasientorganisasjoner, brukerrepresentanter og myndigheter om dette spørsmålet.

Publisert 12. mars 2019

Onsdag 27. mars kl 8.00-10.15 – på Litteraturhuset i Oslo – diskuterer vi pasientens muligheter for å medvirke i beslutningsprosesser som gjelder ny kreftbehandling. Frokostmøtet er en del av møteserien “Fremtidens kreftbehandling”, som arrangeres av LMI, Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen, med støtte fra Astra Zeneca, MSD og Janssen.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Program

08.0008.30: Frokost serveres.

08.3008.50: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet innleder.

08.50–09.15: Ellen Nilsen, spesialrådgiver i Sekretariatet Nye metoder, presenterer systemet i Nye metoder og bakgrunnen for det.

09.0010.15: Samtale mellom representanter fra brukerutvalg, pasientforeninger, Statens legemiddelverk, Bestillerforum og kreftlegene.

Deltakere i samtalen er Tove Nakken, leder i brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus og i Lymfekreftforeningen, Heidi Brorson, medlem i brukerutvalget i Helse Sørøst og spesialrådgiver i Kreftforeningen, Anette Grøvan, seniorrådgiver for metodevurdering og refusjon i Statens legemiddelverk, Jan Frich, direktør for medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF og fagdirektør i Bestillerforum og Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus. Moderator for samtalen er Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Samtalen vil forsøke å svare på spørsmål som: Hvordan er systemet for pasientmedvirkning i dag? Er det godt nok? Hva kan pasienter bidra med som kan være viktig når nye kreftbehandlinger skal vurderes?

Vi åpner til slutt for spørsmål fra salen.

Program og påmelding

Om møteserien

Møteserien “Fremtidens kreftbehandling” startet i 2015. Møtene har som formål å sikre politisk oppmerksomhet til saker som er viktige for å sikre at norske kreftpasienter får en behandling som er på høyde med det beste internasjonalt, både i dag og i fremtiden. Møteserien baserer seg i stor grad på konseptet «TænkeTanken –Sådan får danske kræftpasienter den beste behandling» fra Danmark. Til møtene inviteres fagpersoner, politikere og helsemyndigheter, samt bedrifter og organisasjoner fra Oslo Cancer Cluster og miljøet rundt.