Targovax inngår avtaler med to forskningsinstitutter

Targovax varsler fredag morgen at de har inngått en samarbeidsavtale med Parker Institute for Cancer Immunotherapy og Cancer Research Insitute. Avtalen gjelder en eller flere kliniske studier der TG-vaksinen skal testes i bukspyttkjertelkreft i kombinasjon...

Publisert 15. mars 2019