Legemiddelselskap etterlyser ny prosess for å sikre rask tilgang til ny behandling

– Vi er svært klar over pasientenes behov i dette tilfellet. Vi har derfor levert et nytt tilbud på pembrolizumab, sier sjefen for legemiddelfirmaet MSD Norge.

Publisert 18. mars 2019