Legemiddelverket er klar for fremtiden

Legemiddelverket ønsker å være i forkant og tilrettelegge og tilpasse oss utviklingen innen persontilpasset medisin og bruk av registerdata. For å utvikle kompetanse på områdene og påvirke utviklingen, er vi aktive deltakere i relevante nasjonale...

Publisert 20. mars 2019

Les kronikken på dagensmedisin.no:

Legemiddelverket er klar for fremtiden