Virkninger og bivirkninger av Prioriteringsmeldingen

Tiden er overmoden for å evaluere virkninger og bivirkninger av Prioriteringsmeldingen. At pasientenes tilgang til ny legemiddelbehandling strupes, medfører en kostnad som synes å bli oversett, skriver Oddvar Solli (Pfizer) og Tor Frostelid (AstraZeneca) i...

Publisert 21. mars 2019