Markerte 25 år med LMI

I går ble LMIs 25-årsjubileum markert, med LMI i ny drakt og i nyoppussede lokaler.

Publisert 27. mars 2019

TALE FOR DAGEN: Lmis administrerende direktør Karita Bekkemellem og styreleder Veronika Barrabes holdt taler i 25-årsjubileet til LMI.

LMIs direktør Karita Bekkemellem ønsket gjestene velkommen. Hun ga et innblikk i LMIs historikk disse 25-årene:

Kort oppsummert:

  • April 1944: NO FA KI dannes (forening for norske produsenter)
  • 1948: NO RE FARM dannes (forening for utenlandske leverandører)
  • 1967: NO FA KI blir NOMI
  • 1994: NO RE FARM og NOMI slår seg sammen til Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Litt grundigere:

NO FA KI ble dannet under okkupasjonen, men dukket først opp i offentligheten og markerte seg i 1945-46. NO RE FARM ble dannet i 1948, og det er altså i virkeligheten NO RE FARMs jubileum som ble feiret av LMI i 1998 (som var siste gang LMI feiret noe jubileum). I begynnelsen ble både NO FA KI og NO RE FARM drevet av hver sin advokat som drev foreningene ved siden av sin vanlige praksis. Begge foreningene hadde et styre helt fra starten av.

I 1967 ble NO FA KI til NOMI, og fikk et felleskontor med en heltidsansatt administrerende direktør og en sekretær. NO RE FARM ble en «heltidsorganisasjon» i 1971.

Felleskatalogen var eid av begge foreningene, men hadde kontorer sammen med NOMI. Tidsskriftet Legemidler og samfunn ble etablert av NO RE FARM (trolig en gang på 1970-tallet), og det ble lagt ned i 2004. Legemiddelkonsulentutdannelsen ble også administrert av NO RE FARM.

Fra 1990 hadde NOMI og NO RE FARM kontorfellesskap på Grev Wedels plass 9, før foreningene ble slått sammen til LMI i 1994. Som følge av at LMI gikk inn i Norsk Industri, ble det vedtatt å flytte til Majorstua for å komme nærmest mulig NHO-systemet. I januar 2009 flyttet derfor LMI til Essendrops gate 3.

Ved dannelsen av LMI i 1994 besto sekretariatet av en administrerende direktør (Thor Krey-Jacobsen), en viseadministrerende direktør, en økonomisjef, en IT-ansvarlig og flere sekretærer.

Fra 1995 ble det ansatt rådgivere, først en som ble tilknyttet Rådet. I 1996 ble det ansatt rådgivere på regulatory og på politikk.

Denne strukturen besto fram til skiftet av daglig leder i 1998. Helge Lund overtok da som administrerende direktør. Med det ble det en del endringer i administrasjonen, og det ble etter hvert flere rådgiver og færre sekretærer. Det ble i 1998 ansatt rådgiver på kommunikasjon og vi fikk ny økonomisjef .

Pål Christian Roland overtok som adm. dir. i 2004 og han satt til høsten 2008. Per Olav Kormeset var konstituert som adm. dir. fra 2008-2009. Karita Bekkemellem tiltrådte som adm. dir. høsten 2009.

Farmastat ble etablert i 1994 så de fyller også 25 år i år, nærmere bestemt 4 mai.

Stolt

– I dag er vi stolte over å stå her, med LMI i en helt ny drakt: I fantastiske, nyoppussede lokaler og med ny logo og nettsider. Vi er i dag 13 ansatte i LMI og totalt 28 ansatte i LMI gruppen sammen med våre datterselskaper Farmastat, Felleskatalogen og NOMVEC.

Vi har 62 medlemmer og er en viktig aktør i norsk helsepolitikk. Vi har klart å samle hele bransjen, fra små norske oppstartsselskap, «big pharma», fiskehelsebedrifter, og i fjor ble også selskaper fra den tidligere generikaorganisasjonen med i LMI. Et viktig og stort steg for den norske legemiddelbransjen, og helt spesielt også i europeisk sammenheng, fortalte Bekkemellem.

Hun viste til at vi er en del av NHO-fellesskapet og har en sterk posisjon. Av verdiskapingen på hele 18 mrd i 2017 innen helsenæringen, sto legemidler og diagnostikk for 69 prosent. Vi eksporterte for 24 mrd kroner – og legemidler og diagnostikk sto for 88 prosent.

Partnerskap og samarbeid er viktige stikkord for fremtiden. Partnerskap med alle – innenfor helseindustri, men også ut mot offentlige aktører. Vi må bygge tillit.  HO21 er et viktig og godt eksempel på at vi nå er en aktør i norsk helsevesen.

Politisk

– For 25 år siden var det Gro Harlem Brundtlands tredje regjering som styrte landet vårt. Legemiddelpolitisk var det mye å ta tak i: LMI kjempet mot parallellimport, ivret for en mer profesjonell legemiddelmyndighet, fokuserte mye på blåreseptordningen og forsøkte å stoppe etableringen av LIS.

Det har skjedd mye på den fronten frem til i dag. Vi er en ingrediens i regjeringsplattformen for tredje gang.

For 10 år siden var et av de viktigste målene til LMI at bransjen skulle bli sett på som en næring. Om få dager legges det fram en egen stortingsmelding om nettopp dette. Stortingsmeldingen om Helsenæringen. Vår bransje blir nå sett på som et kinder-egg, ikke bare av oss selv lenger, men også av helseministeren: en bransje som skaper verdi i form av arbeidsplasser og eksportinntekter og samtidig bedre pasientbehandling og helsetjeneste, sa hun.

Pasientene

LMI er til for medlemsselskapene. Og medlemsselskapene er til for pasientene. Mye har skjedd på 25 år. i 1994 kom en stor studie på kolesterolsenkende legemidler, som skapte halleluja-stemning og gjennombrudd. Statiner er fortsatt viktige legemidler.

Utviklingen går fort også i andre terapiområder.

I dag har vi Car-t-behandling, vi har immunterapi og persontilpasset behandling. På et møte Thermo Fisher arrangerte i forrige uke kunne vi høre faren til Emily Whitehead fortelle om hvordan det var å høre at datteren kun hadde få uker igjen å leve, etter tilbakefall av leukemi. Men hvor de ikke ga opp, og fikk henne inn i en fase1-studie med nevnte Car-T. I dag, sju år senere, er hun kreftfri.

Vi er verdens viktigste industri som leverer liv og bedre helse. Det gjør meg stolt – det har vi alle grunn til å være.

For det er leveransen fra dere ansatte ute i våre medlemsbedrifter som gjør at vi har fantastiske legemidler på det norske markedet, avsluttet Karita Bekkemellem.