Har du glemt helsenæringen, Støre?

Samtidig som regjeringen legger frem en viktig stortingsmelding om helsenæringen, peker Arbeiderpartiet ut seks næringer Norge bør satse på. Helsenæringen er ikke en av dem.

Publisert 5. april 2019

-Det er oppsiktsvekkende. En internasjonalt konkurransedyktig norsk helsenæring er viktig for Norge. Både fordi den skaper verdier i form av arbeidsplasser og eksportinntekter, fordi helsenæringens produkter er avgjørende for en god helse- og omsorgstjeneste og fordi ny teknologi og nye løsninger vil bidra til at ressursene som brukes i helsesektoren gir bærekraftige effekter, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem.

Dagens Næringsliv skriver at Jonas Gahr Støre trekker frem seks næringer som statlige støtteordninger og innkjøpsmakt skal gjøre til industrieventyr.

Faksimile fra Dagens Næringsliv

– Alle viktige næringer. Men Støre har kanskje glemt hvilke muligheter vår næring gir, og at den dessuten henger sammen med den fantastiske marine sektoren. Noen av våre medlemmer utvikler medisiner fra ressursene i havet, og veksten og utviklingen i fiskerinæringen hadde ikke vært mulig uten en innovativ legemiddelindustri som har utviklet effektive vaksiner og legemidler til fisk. 

Helsenæringen med ca. 100.000 ansatte står for betydelig verdiskaping, eksporterer for mer enn 20 milliarder kroner og er i sterk vekst. Næringen er også avgjørende for en bærekraftig helsetjeneste og sårt tiltrengte arbeidsplasser i fremtiden.

– Jeg er glad for at økt konkurransekraft i helsenæringen og en bærekraftig helsetjeneste er en tydelig erklært ambisjon i stortingsmeldingen om helsenæringen, og altså desto mer skuffet over at Arbeiderpartiet akkurat nå. Men det er ikke for sent, Støre. Vi venter i spenning, sier Bekkemellem