Prelansering av INSPIRE på kreftkonferanse

I regi av DM Arena ble det avholdt kreftkonferanse på Radiumhospitalet torsdag 4. april. På programmet var blant annet innlegg fra helseminister Bent Høie, samt presentasjon av prosjektet INSPIRE.

Publisert 5. april 2019
INSPIRE kreftkonferanse
STOLTE: Karita Bekkemellem og Lena Holmstrøm fortalte stolt om INSPIRE på DM Arenas kreftkonferanse. Her med redaktør i Dagens Medisin, Markus Moe.

Karita Bekkemellem kunne endelig fortelle om INSPIRE, som er resultat av et unikt partnerskap mellom LMI, Kreftregisteret og Kreftforeningen.

– Etter min mening har vi startet et helt nytt kapittel, hvor vi har etablert et nytt samarbeid mellom det offentlige, brukerorganisasjon og privat næringsliv. Det har vært en lang reise, som jeg vil tørre å påstå startet med Helse og Omsorg 21, som ga legitimitet for det offentlig til å kunne samarbeide. I dag står vi her, sammen, med et felles mål, om å fremskaffe viktig og helt nødvendig kunnskap om medikamentell kreftbehandling inn til Kreftregisteret, sa Bekkemellem.

I Norge har vi i dag data om strålebehandling og kirurgi, men vi mangler data om hvilke medikamenter som brukes for å få et komplett bilde på kreftbehandling i Norge. Nå skal INSPIRE sørge for at vi også får data med informasjon om medikamentell kreftbehandling, virkning og hvilke pasienter som får den.

– Starten på dette samarbeidet var at Abbvie og Roche så et tydelig behov. LMI har sammen med Inven2 utarbeidet kontrakter, hatt flere runder med juridiske vurderinger og utarbeidet en overordnet samarbeidsavtale og prosjektspesifikke avtaler. Vi har sammen kvalitetssikret og lagt grunnlaget for en solid samarbeidsmodell. Som leder av LMI er det helt fantastisk og en glede å se at våre medlemmer ønsker og har arbeidet hardt for å få dette på plass, sa Bekkemellem.

Her kan du melde deg på den offisielle lanseringen av INSPIRE 10. april.

Lena Holmstrøm, prosjektleder i Kreftregisteret, fortalte om hva som nå skal gjøres og hva INSPIRE-dataene skal brukes til.

– Vi skal samle inn medikamentell kreftbehandling som gis på sykehus, analyser og rapportering av resultater, som vi setter sammen til en forståelig helhet. Målet er å få statistikk på medikamentell kreftbehandling. Vi starter med lunge- og brystkreft, sa Holmstrøm.

Bent Høie: – Norge ligger bakpå

Etter prelanseringen av INSPIRE snakket Bent Høie om regjeringens politikk på kreftområdet og hvordan vi ligger bakpå når det gjelder implementeringen av persontilpasset medisin.

LØSNINGER: Helseminister Bent Høie snakket om regjerings arbeid på feltet kreftbehandling.

– Vi har gitt et oppdrag til helseforetakene om hvordan vi skal møte utviklingen som går på persontilpasset medisin. Vi må finne ut hvordan vi skal være dynamiske nok når det gjelder denne utviklingen. Sånn som det er nå så har vi havnet bakpå i denne utviklingen, både når det gjelder systemer for prioritering, men også når det gjelder infrastrukturen i sykehusene og de verktøyene vi trenger for å gi pasientene de nye mulighetene, sa Høie.

Etter innleggene var det en paneldebatt hvor Karita Bekkemellem, Bent Høie (H), Ingvild Kjerkol (AP), Stig Slørdahl, Odd Terje Brustugen og Ole Alexander Opdalsheim deltok. De diskuterte hva som skjer videre for kreftbehandling i Norge, hvordan vi skal få raskere tilgang til legemidler, lavere priser fra leverandørene og et bedre samarbeid mellom det private og det offentlige. Det var god stemning og gode diskusjoner i panelet, samt et stort engasjement fra publikum.

– Vi opplever nå at det er et stemningsskifte, hvor vi i industrien blir invitert til å sitte rundt bordet og være med i diskusjoner. Det er en veldig positiv utvikling, var Bekkemellem sitt siste ord i debatten.