Priskontroll

Mange snakker rutinemessig om ethvert legemiddel som dyrt. Beslutningstagerne har imidlertid fem prioriteringskriterier og fire prismekanismer som sørger for god priskontroll, skriver Line Walen i sin blogg i Dagens Medisin.

Publisert 24. april 2019

Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen skriver om høye legemiddelpriser i sin blogg «Har nye legemidler for stor effekt?» i Dagens Medisin. Han har rett i at mange rutinemessig snakker om ethvert legemiddel som dyrt. Det er en retorikk som er egnet for dem som ønsker å gå i forhandlingsposisjon overfor produsentene. Politikerne, og dermed også forvaltningen, har et mål om å oppnå lavest mulig pris på legemidler. Dette gjelder ingen andre innsatsfaktorer i helsetjenesten, og det setter legemidler i en særstilling. Spørsmålet er om det er nødvendig med et slikt mål når myndighetene har flere prioriteringskriterier og mekanismer som effektivt begrenser prisene, skriver Walen.

Les hele blogginnlegget på Dagens Medisin:

Priskontroll